Bidang Pengajian

Program BioTech menawarkan dua program untuk pengajian siswazah, Master Sains (MS) dan Doktor Falsafah (PhD) dengan tesis. Pelajar-pelajar siswazah dikehendaki menjalankan projek penyelidikan dan melengkapkan keperluan kerja kursus untuk ijazah MS dan PhD. Calon-calon pelajar juga dikehendaki membentangkan seminar penyelidikan masing-masing. Jangkamasa pengajian adalah di antara 1-3 tahun bagi program MS dan 2-5 tahun bagi program PhD. Pengajian siswazah boleh dijalankan ke atas bidang-bidang berikut:


   Bidang Pengajian
     
  Bioteknologi Sel Bioteknologi Industri
  Biokimia Bioteknologi Mikrob 
  Bioinformatik dan Biologi Sistem Mikrobiologi
  Bioteknologi Alam Sekitar Nanobioteknologi
  Bioteknologi Enzim Bioteknologi Tumbuhan 
  Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik Biologi Struktur